Política de Privacitat

Laura Candela Domínguez posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posats en coneixement del referit titular, com a conseqüència de la utilització de la present Web i a causa d’enviaments de correus electrònics, o bé sobre aquells recaptats a través del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb el preceptuat per la legislació en matèria de protecció de dades.

 
En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, que haguessin estat recopilats i arxivats. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de Laura Candela Domínguez o a l’adreça de correu electrònic info@lauracandelapodologia.com, indicant, en qualsevol dels casos, com a referència “Dades Personals” i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.
 
 
Les dades registrades podrien ser utilitzats amb la finalitat prestar-li i/o oferir-li els nostres serveis, d’efectuar estadístiques, la remissió de publicitat – fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, entre altres activitats.
Si escau, les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris podran ser comunicats a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si res manifesten al contrari en el termini de quinze dies des que facilitessin les seves dades. En qualsevol cas, l’assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència “Baixa Dades Personals”.